به وب سایت آنتن مرکزی اصفهان -ایمن پارسه خوش آمدید.

تفاوت اسپلیتر و تپ اف

آنتن مرکزی اصفهان

تفاوت اسپلیتر و تپ آف در آنتن مرکزی اصفهان

در آنتن مرکزی معمولا از دونوع تقسیم کننده استفاده میشود  تپ آف و اسپلیتر

کاربرد هر دو وسبله یک مورد است

آنتن مرکزی در اصل جهت تقسیم سیگنال هابی دریافتی در ساختمان ها استفاده می شود .

در آنتن مرکزی یکی از مهمترین سخت افزار ها  سخت افزار مربوط به تقسیم سیگنال ها است

که جهت تقسیم سیگنال بین واحد های مختلف از آن استفاده می شود.

 

نصب آنتن مرکزی در اصفهان

اسپلیتر

جهت تقسیم سیگنال از اسپلیتر استفاد می شود البته مهم ترین عیب آن تضعیف سیگنال است .

که برای رفع این مشکل از تقویت کننده ها استفاده می شود .

 

تپ آف

تپ آف ها نوعی عبور دهنده سیگنال هستند که که در کنار آن یک خروجی فرعی سیگنال وجود دارد

که از این خروجی میتوان به عنوان سیگنال فرعی استفاده کرد .

برای آشنایی هر چه بهتر با یک مثال تفاوت این دو سخت افزار آنتن مرکری را بررسی می کنیم.

آنتن مرکزی در یک ساختمان  ۳ طبقه ۱۵ واحد در هر طبقه ۵ واحد با سخت افزار متفاوت

 

پروژه تپ آف

برای تقسیم سیگنال آنتن در این ساختمان با تپ آف ابتدا در طبقه سوم ازسیگنال خروجی آنتن به تپ آف اتصال داده

و خروجی اصلی به طبقه دوم رفته و خروجی فرعی به تپ آف بعدی ، در تپ آف دوم  خروجی اصلی به واحد اول طبقه پنجم

و خروجی فرعی به تپ آف سوم  و به همین ترتیب با تپ آف ها سیگنال ها به تمامی ساختمان ها تقسیم می شود .

 

اسپلیتر و تپ آف در آنتن مرکزی اصفهان

پروژه اسپلیتر

برای تقسیم سیگنال با استفاده از اسپلیتر سبگنال خروجی با استفاده از اسپلیتر ۱ به ۴  بین طبقات قرار داده میشود

و سیگنال ورودی در هر طبقه مجدد با اسپلیتر بین ۵ واحد هر طبقه تقسیم میشود.

در این روش باید حتما جهت جلوگیری از تضیف سیگنال و نویز از انواع تقویت کننده های خطی و تقسیم کننده ها استفاده شود .

 

نصب

معمولا نصب اسپلیتر ها بسیار ساده است اما نسبت به تپ آف ها ضعیف تر عمل میکند.

نصب تپ آف ها کمی پیچیده است و احتیاج به محاسبات دارد و بسته به تعداد خروجی سیگنال فرعی مورد نیاز

باید از تپ آف های متفاوت استفاده کرد .

با وجود این اگر تپ آف ها درست و دقیق نصب شوند دیگر نیاز به تقویت کننده ها نیست  مگر در وموارد خاص با توجه به شرایط محیط.

 

هزینه ها

با توجه  به هزینه نصب تپ آف ها و زمان و پیچیدگی های تپ آف ها و هزینه یا سپلیتر و تقویت کننده ها میتوان گفت

آنچنان تفاوت زیادی در هزینه ندارد ، اما با این وجود در شرایط متفاوت محیطی می تواند متفاوت باشد.

در مورد انتخاب استفاده از تپ آف ها و اسپلیتر ها برای سیستم آنتن مرکزی از ما مشاوره بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نام کاربری یا آدرس ایمیل خود را وارد کنید

شما می توانید از برچسب ها و ویژگی های <abbr title = "HyperText Markup Language "> HTML </ abbr> استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

رفتن به نوار ابزار