به وب سایت آنتن مرکزی اصفهان -ایمن پارسه خوش آمدید.

اجزای آنتن مرکزی-تقسیم کننده(Splitter یا Divider)

نصب انواع آنتن مرکزی اصفهان

یکی  از اجزای مورد نیاز برای نصب انواع آنتن مرکزی تقسیم کننده ها هستند.

تقسیم کننده سیگنال ورودی یک مدار مجتمع است که سیگنال ورودی را بین چند گیرنده تقسیم می کند و عمل تطبیق امپدانس را نیز انجام می دهد.

بعضی از تقسیم کننده ها علاوه بر اینکه یک یا چند انشعاب می توان از آنها برای گیرنده تلویزیونی گرفت،
قابلیت ادامه مسیر تا تقسیم کننده بعدی یا مصرف کننده را دارند که اصطلاحاً به آنها تقسیم کننده
عبوری گفته می شود.

تقسیم کننده ها ضمن عبور سیگنال از خود، مقداری افت در مسیر عبوری و انشعاب در سیگنال نیز
ایجاد می کنند افت انشعابی در مشخصه فنی تقسیم کننده با واژه Side loss نشان داده می شود و
مقداری بین ۸ تا ۱۲ دسی بل ) dB  را شامل می شود افت عبوری با واژه Thrv loss نشان داده شده
و مقداری در حدود ۲ تا ۵ دسی بل را در برمی گیرد.

تقسیم کننده های معرفی شده بر اساس عبوری یا غیرعبوری و تعداد انشعاب به صورت زیر معرفی
می شوند:
D: تقسیم کننده
T: نام شرکت سازنده
۰: بدون راه عبوری
۲: دو انشعاب
D: تقسیم کننده

T: نام شرکت سازنده
۱: یک راه عبوری
۲: دو انشعاب

ایمن پارسه آماده نصب انواع آنتن مرکزی اصفهان و در سراسر کشور برای مجمتع های مسکونی، اداری، هتل ها و… می باشد.

مشاوره و بازدید از محل قبل از اجرای پروژه رایگان می باشد.

رفتن به نوار ابزار