به وب سایت آنتن مرکزی اصفهان -ایمن پارسه خوش آمدید.

آنتن (ANTENNA) :

نصب آنتن مرکزی برای مجتمع های مسکونی

این وسیله دارای شاخه هایی از جنس آلومینیوم و به صورت لوله های توخالی می باشد که در اندازه های مختلف ( بسته به فرکانس مورد دریافت ) روی یک محور مرکزی وبه صورت عمود بر آن چیده شده اند وامواج تلویزیونی موجود در فضا سیگنالی در آن القا می کند و این سیگنال توسط کابل به گیرنده منتقل می گردد . طبق تجربه برای دریافت تصویر با کیفیت مطلوب، آنتن باید حداقل سطح سیگنال . ۱۰۰۰ میکرو ولت را فراهم می کند .

آنتن ها به دو صورت پهن باند ( BROAD BAND ) برای دریافت چندین کانال توسط یک آنتن و یا به صورت تک کانال برای دریافت یک کانال (معمولا آنتن یاگی) وجود دارند . هنگام انتخاب آنتن باید تعداد کانال های مورد دریافت جهت فرستنده های تلویزیونی و نوع  سیگنال مورد دریافت وسطح سیگنال قابل دریافت را در نظر داشت . آنتن های مخصوص دریافت سیگنال های UHF معمولا دارای شاخه های بلندتری نسبت به آنتن های VHF می باشند .یک نوع از آنتن ها نیز ترکیبی می باشند یعنی دارای دو قسمت دریافت UHF وVHF می باشند.

ایمن پارسه با سابقه درخشان در اجرای پروژه های متعدد نصب آنتن مرکزی برای مجتمع های مسکونی، تجاری، اداری و …. در اصفهان و در سراسر کشور

و با بهره مندی از پرسنل مجرب و آموزش دیده، بهترین کیفیت سیگنال و نمای زیبا را برای شما به ارمغان می آورد.

مشاوره و بازدید از محل قبل از اجرای پروژه کاملا رایگان است.

رفتن به نوار ابزار